Resultats de dissabte 13 de juliol (semifinals)

Aston Terías4
Lluís Rigo (2), Joan (2)
Tales de Mileto3
Xapu (2), Juanan
: Sergi, Lluís Calafat (AST); Juanan, Xapu, Enric (TAL)
: Lluís Calafat (AST)

Crazy Boys3*
Sebas Amer, Pit, Joan Rigo
Vodka Juniors3*
Tomeu (2), Biel
: Robin (VDK), Joan Rigo (CZB)
*Penals: Crazy Boys, 3 - Vodka Juniors, 2