Resultats de dijous 27 de juny

Aston Terías10
Lluís Calafat (5), Xavi (3), Sergi, Lluís Rigo
Sex Punkies2
Álex, Julià

Team to de Verano2
Xavi (2)
Tackling FC2
Miquel Florit, Tomeu Munar