Resultat de la final de 2018

Tales de Mileto3
Joan Roqué, Enric, Joan Amengual
Aston Terías2
Lluís Calafat (2)
: Xapu, Nadal, Enric i Juanan (TAL), Gaspar i Sergi (AST)