Resultats de dissabte 9 de juny

Crazy Boys9
Joan Rigo (3), Toni Calafell (2), Sebas, Nadal, Pit, Dídac
Los que faltaban3
Mandeu (2), Chiqui

Tales de Mileto4
Bordoy (2), Joan, Xapu
Vodka Juniors1
Pau