Resultats de divendres 28 de juny

Tales de Mileto5
Alberto (2), Xapu (2), Bordoy
Vodka Juniors2
Biel, Tomeu

Crazy Boys13
Llorenç (4), Sebas Amer (3), Tià Carbonell (3), Joan Rigo (2), Toni Calafell
Los que faltaban6
Jefferson (2), Jose, Chiqui, Mandeu, Llompart