Resultats de dissabte 15 de juny

Tales de Mileto2
Pablo, Joan Roqué
Crazy Boys8
Llorenç (3), Toni Calafell, Toni Espert, Tià Carbonell, Sebas Amer, Joan Rigo

Aston Terías5
Xavi (2), Joan, Lluís Calafat, Lluís Rigo
Tackling FC2
Jose, Lewis
:Miquel Espert (TFC)